PortalGastro.pl

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wy­łącz­nie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, w związku z czym nie należy ich udostępniać osobom poniżej 18 roku życia.

alkohol info
TODO: alt

Nagrodzone piwa

Mieć w ofer­cie smacz­ne, wy­so­kiej ja­ko­ści pi­wa – to dla ga­stro­no­ma po­wód do za­do­wo­le­nia. Je­śli do­dat­ko­wo są to pi­wa zdo­by­wa­ją­ce bran­żo­we na­gro­dy, zy­skać mo­że nie tyl­ko re­pu­ta­cja miej­sca, ale i przy­cho­dy.

Treść dostępna po zalogowaniu!

Zaloguj się!

Zobacz także

Piwo

Ulubione piwo Czechów w nowej odsłonie

Piwo Kozel pojawiło się na polskim rynku kilka lat temu i od razu zdobyło rzeszę zwolenników wśród smakoszy piwa. Docenili oni nie tylko wyjątkowy smak Kozla, ale także sposób prowadzonej przez markę komunikacji, opartej na wykorzystaniu czeskiego hu...

2018-03-29