PortalGastro.pl

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!
Ten serwis, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wy­łącz­nie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, w związku z czym nie należy ich udostępniać osobom poniżej 18 roku życia.

alkohol info

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Wystartowała Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

15 stycznia ruszyła możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro i małych i średnich firm z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii. Łączna wartość wsparcia to ok. 35 mld zł.

Aktualna lista kodów PKD 45 branż (Stan na 14 stycznia 2021) dostępna jest na stronie PRF (na samym dole strony).

Wsparcie ma być udzielane w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych.

Warunki korzystania ze wsparcia są szczegółowo opisane na stronie programu. Na stronie można zapisać się również na bezpłatne szkolenia, które odbywają się codziennie i są prowadzone online. 

Najważniejsze założenia:

 

Tarcza 2.0 dla mikro firm

 • O subwencje mogą ubiegać się firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a ich obroty lub suma bilansowa wynoszą mniej niż 2 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30% od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Przyznana kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku przychodów:
  - 18 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów o 30-60%
  - 36 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów powyżej 60% 

Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. Subwencja może zostać umorzona nawet w 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

 

Tarcza 2.0 dla MŚP

 • O subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
 • Subwencja zostanie wypłacona w kwocie nie wyższej niż 70% straty brutto (przed podatkiem) za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 roku (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognoz).

Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz MŚP łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla mikro firm i 144 tys. zł dla MŚP.

Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zobacz także

Piwo

2020-05-11

Lech Premium docenia wagę małych gestów w czasach pandemii

Lech Premium wraz z początkiem maja, rozpoczyna kampanię nawiązującą do sytuacji, w jakiej znaleźli się Polacy.

COVID-19

2020-05-04

Przewodnik po tarczach

Wiemy z doświadczenia, że w gąszczu nowych przepisów, zmian, propozycji trudno się odnaleźć. Dlatego przygotowaliśmy przewodnik po zmianach, formach wsparcia oraz sposobach ich łączenia.

COVID-19

2020-04-24

Nowe wyzwania dla całej kadry

Poradnik Gastronoma
Czyli jak odpowiedzialność zespołowa pozwala przetrwać czasy kryzysu