PortalGastro.pl

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!
Ten serwis, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wy­łącz­nie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, w związku z czym nie należy ich udostępniać osobom poniżej 18 roku życia.

alkohol info

Zmiany w zakresie koncesji za alkohol

Sprawdź, czy Twój urząd gminy zwolni Cię z opłaty za koncesję na alkohol

W dniu 26 stycznia weszła w życie nowelizacja tzw. Tarczy 4.0.

Znowelizowano m.in. art. 31zzca, który upoważnia rady gmin do zwolnienia lub przedłużenia terminu na uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2020 r. lub w 2021 r.

W przy przypadku wprowadzenia zwolnienia gminy mogą też przyznać zwrot określonej części już pobranej opłaty od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę odpowiednio:

  1. za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
  2. za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 Natomiast jeśli chodzi o wydłużenie terminów, to rada gminy może wydłużyć terminy odpowiednio:

  1. 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  2. 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przepisu jednak nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Należy zwrócić uwagę, że przepis wprowadza możliwość wprowadzenia zwolnienia, a nie obowiązek. Ostateczna decyzja w tej kwestii leży po stronie rady gminy.

Dlatego polecamy szukać informacji na lokalnych stronach internetowych lub skontaktować się z lokalnym urzędem.

Zobacz także

Wiedza

2023-11-08

Zdobywaj wiedzę i nagrody!

Aż 175 nagród można wygrać w nowym konkursie „Piwna Akademia Wiedzy” na Portalu Gastro.

Gastronomia

2023-03-03

KSIĄŻECA SZTUKA FOODPAIRINGU

Sztuka łączenia piwa z jedzeniem nie jest już wiedzą zarezerwowaną tylko dla pasjonatów piwnej kultury.

Piwo

2023-02-22

Dzbanki Kozel w gastronomii

Już od 01.03 w wybranych lokalach z dwoma kranami Kozla rusza dedykowana akcja z dzbankami.