PortalGastro.pl

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!
Ten serwis, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wy­łącz­nie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, w związku z czym nie należy ich udostępniać osobom poniżej 18 roku życia.

alkohol info

Zmiany w zakresie koncesji za alkohol

Sprawdź, czy Twój urząd gminy zwolni Cię z opłaty za koncesję na alkohol

W dniu 26 stycznia weszła w życie nowelizacja tzw. Tarczy 4.0.

Znowelizowano m.in. art. 31zzca, który upoważnia rady gmin do zwolnienia lub przedłużenia terminu na uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2020 r. lub w 2021 r.

W przy przypadku wprowadzenia zwolnienia gminy mogą też przyznać zwrot określonej części już pobranej opłaty od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę odpowiednio:

  1. za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
  2. za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 Natomiast jeśli chodzi o wydłużenie terminów, to rada gminy może wydłużyć terminy odpowiednio:

  1. 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  2. 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przepisu jednak nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Należy zwrócić uwagę, że przepis wprowadza możliwość wprowadzenia zwolnienia, a nie obowiązek. Ostateczna decyzja w tej kwestii leży po stronie rady gminy.

Dlatego polecamy szukać informacji na lokalnych stronach internetowych lub skontaktować się z lokalnym urzędem.

Zobacz także

COVID-19

2020-04-21

10 przykazań bezpiecznej dostawy

Poradnik Gastronoma
Zapewnij swoich konsumentów o higienicznej i bezpiecznej ofercie gastronomicznej

Piwo

2019-04-24

Z "zerówką" można więcej!

Picie piwa bezalkoholowego staje się zjawiskiem powszechnym wśród osób prowadzących zdrowy tryb życia. Od 2 lat obserwujemy wzrost sprzedaży tego trunku. W 2018 roku przyrost w tym segmencie przekroczył 70%, a dla bezalkoholowych piw smakowych był wi...

Wiedza

2018-03-16

Niezwykłe znalezisko sprzed 90 lat w Tyskich Browarach Książęcych

Deskę z 1928 roku z nazwiskami cieśli pracujących w Tyskich Browarach Książęcych odnaleziono kilka dni temu na terenie browaru. Podpisy złożone na znalezisku pokrywają się z tymi, na liście w butelce, odnalezionym w browarze w 2001 roku.